7/11/09

ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ


ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
Η παράδοση της Εκκλησίας μας διδάσκει ότι κάθε χριστιανός έχει τον προσωπικό του φύλακα άγγελο. Τον οποίο αποκτά κατά τη βάπτισή του. Στις πράξεις των αποστόλων γίνεται λόγος για τον φύλακα άγγελο του αποστόλου Πέτρου που του αφαίρεσε τις αλυσίδες του και τον οδήγησε έξω από τη φυλακή. Με το άγιο Βάπτισμα, έχουμε «συζευχθεί» φωτεινό φύλακα άγγελο, όπως λένε οι ευχές του μυστηρίου. Ο άγγελος αυτός είναι ο πιο πιστός μας φίλος, ο πιο στοργικός μας αδελφός, εκτός αν εμείς τον διώξουμε με τα πονηρά έργα μας.
Μας προστατεύει από ορατούς και αόρατους εχθρούς και είναι τόσο δυνατός, ώστε και μόνος του μπορεί να παραβληθεί με ολόκληρο στράτευμα και πολυάνθρωπη παράταξη. Αποβλέπει στη είσοδο στη βασιλεία του Θεού γι’ αυτό όταν η ψυχή χωρίζεται από το σώμα, περιστοιχίζεται από το φύλακα άγγελό της και άλλες ουράνιες δυνάμεις, που όταν είναι ενάρετη, την οδηγούν στο Χριστό, για να απολαμβάνει την αιώνια μακαριότητα. Όταν όμως η ψυχή προτιμήσει την αμαρτία, παραλαμβάνεται από τους δαίμονες.
Από τους πρώτους χρόνους ο Θεός κατέστησε σε κάθε έθνος από ένα άγγελο προστάτη.
Φύλακας και προστάτης άγγελος των Ιουδαίων ήταν, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, που μετά την αποδοκιμασία τους και το διασκορπισμό τους, ανέλαβε τη προστασία της Εκκλησίας του Χριστού.
Φύλακες άγγελοι επίσης έχουμε και για τις πόλεις, υπάρχουν στρατόπεδα αγγέλων για να αναχαιτίζουν τις επιθέσεις των άγριων δαιμόνων και να φρουρούν την ειρήνη των ανθρώπων.
Φύλακες αγγέλους έχουμε για την προστασία και φροντίδα των κατά τόπους Εκκλησιών. Που είναι επόπτες των Εκκλησιών και φύλακες που προστατεύουν τους ιερούς ναούς και τα μοναστήρια.
Η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος διακήρυξε τη τιμητική τους προσκύνηση. Ο πιστός λαός δείχνει σεβασμό και ευλάβεια, στους ουράνιους προστάτες του.
Η σημαντικότερη γιορτή των αγγέλων είναι η «Σύναξις των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών αγίων ασωμάτων και ουρανίων Ταγμάτων», που η Εκκλησία μας τιμά στις 8 Νοεμβρίου.
Το συναξάρι της ημέρας αναφέρει για την πτώση του Εωσφόρου που καυχήθηκε να γίνει όμοιος με τον Θεό, ξέπεσε από το αξίωμά του, συμπαρασύροντας και το αγγελικό τάγμα, που του υποτασσόταν. Τότε μέσα στη σύγχυση της φοβερής εκείνης πτώσης, ο αρχάγγελος Μιχαήλ συγκράτησε και συγκέντρωσε όλους τους υπολοίπους χορούς των αγγέλων, και ύμνησαν με δυνατή φωνή όλοι οι άγγελοι τον Κύριο. Αυτή η συγκέντρωση ονομάστηκε Σύναξη των Αγγέλων.
Εμφανίσεις αγίων αγγέλων έχουμε πάρα πολλές και στη Παλαιά Διαθήκη και στη Καινή Διαθήκη, στη Γέννηση στην Ανάσταση, στην Ανάληψη του Κυρίου και πάρα πολλές άλλες μέχρι και σήμερα στην Ιστορία και εμπειρία της Εκκλησίας. Οι Άγγελοι αποτελούν μια ιδιαίτερη τάξη πνευματικών και άυλων όντων, τα οποία προσλαμβάνουν ενίοτε μορφή ανθρώπινη, ομιλούν με ανθρώπινη φωνή, φέροντες ενίοτε πτέρυγες.
Επίσης οι Άγγελοι σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοσή μας είναι «αποστελλόμενα Λειτουργικά πνεύματα» που διακονούν, δηλαδή υπηρετούν τον Θεό και τους ανθρώπους. «Υπηρετούν εις το έργον της σωτηρίας», και συνεργάζονται για την πνευματική βοήθεια και σωτηρία του ανθρώπου. Καθώς είναι πνευματικά όντα εύκολα μεταβαίνουν από τόπο σε τόπο. Η δύναμη αυτών είναι μεγάλη η θέληση δε αυτών η οποία δοκιμάσθηκε κατά την πτώση του Εωσφόρου κατέστη με την Θεία Χάρη δυνατή και ανίκητη από το κακό για τον λόγο αυτό και καλούνται άγιοι.
Οι Άγγελοι ως δημιουργήματα του Θεού μας αποστέλλονται από Εκείνον για να υπηρετήσουν όλους εκείνους που μέλλουν να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Επίσης ο Θεός στέλνει τους Αγγέλους για να καθοδηγήσουν και να ενισχύσουν την πίστη που πρέπει να έχει ο θνητός άνθρωπος απέναντι στον δημιουργό του ώστε να αποφεύγει επάξια κάθε διαβολική πρόκληση και σατανική απειλή.
Το αληθινό ενδιαφέρον των Αγγέλων προς τον άνθρωπο φανερώνεται με το ότι «χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί ενί αμαρτωλό μετανοούντι». Επομένως ο κόσμος των αγγέλων επικοινωνεί με τον άνθρωπο « διά της ευνοίας του Θεού και διά το καλόν του ανθρώπου» γεγονός που φαίνεται σε πολλά χωρία της Αγίας Γραφής. Στην Καινή Διαθήκη συναντάμε τους Αγγέλους να αποστέλλονται από τον Θεό για να εκτελέσουν και να ανακοινώσουν την Θεία Βουλή. Για παράδειγμα άγγελοι ανήγγειλαν στους ποιμένες την γέννηση του Χριστού και απεκάλυψαν επανειλημμένως στον δίκαιο Ιωσήφ τις βουλές του Θεού. Άγγελοι ανήγγειλαν στις Μυροφόρες γυναίκες την Ανάσταση του Χριστού.
Ο κόσμος των αγγέλων αποτελούν τις τρεις ιεραρχίες και τα εννέα τάγματα. Τα Σεραφείμ, τα Χερουβείμ και οι Θρόνοι. Οι Κυριότητες οι Εξουσίες και οι Δυνάμεις. Οι Αρχές, οι Αρχάγγελοι και οι Άγγελοι. Και εν τη ημέρα της κρίσεως. Οι Άγγελοι θα συγκεντρώσουν τους εκλεκτούς.
Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζεται ως ο Άγγελος του Ευαγγελισμού ο οποίος στον μεν Ζαχαρία ανήγγειλε το χαρμόσυνο μήνυμα της συλλήψεως του Ιωάννου του Βαπτιστού από την στείρα και ηλικιωμένη σύζυγό του την Ελισάβετ, στην δε Θεοτόκο Μαρία την σύλληψη του Υιού και Λόγου του Θεού. Από την άλλη οι αποστολές του Αρχαγγέλου Μιχαήλ να εμφανίζεται στον Αβραάμ λίγο πριν εκείνος θυσιάσει τον γιο του τον Ισαάκ. Ο ίδιος Αρχάγγελος παρουσιάζεται με το σπαθί του στον Ιησού του Ναυή παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες για την πτώση της Ιεριχούς. Επίσης τον συναντάμε και σε άλλα σημεία της παλαιάς Διαθήκης όπως στον Δαυίδ και στον προφήτη Ηλιού.
Πανηγυρίζοντας και εορτάζοντας τις παραπάνω Θείες Αποστολές και σε ανάμνηση του έργου που επιτέλεσαν, επιτελούν και θα επιτελούν μέχρι το τέλος του κόσμου τούτου για την πνευματική βοήθεια και σωτηρία του ανθρώπου η εκκλησία μας όρισε ως ημέρα μνήμης και τιμής την 8ην Νοεμβρίου κατά την οποίαν εορτάζουμε την σύναξη των Αγίων Αρχαγγέλων. ΑΜΗΝ.